Място за Вашата реклама!

 

Археологът Игор Лазаренко за наследството от стария Одесос във Варна

Публикувана на: 02.04.2017

В края на месец март на улица "Йоан Екзарх" във Варна по време на изкопни дейности за строеж бяха открити останки от сграда от времето на стария Одесос. Екип от Регионалния исторически музей във Варна проучва обекта. Какво е бъдещето на подобни археологически паметници, каквито изобилстват в Гръцката махала в града, разказва археологът Игор Лазаренко.

- Въз основа на досегашните проучвания можете ли да кажете за какъв тип сграда става въпрос?

- След като разкрихме по-голяма част от сградата сме на мнение, че това не е част от крепостната стена. Такава бе първоначалната версия, като градеж много прилича на Римски терми, тъй като буквално е направена по същия начин, със същия хоросан и тухли, в края на II - началото на III век. Според колегата геодезист тази сграда може би e свързана с друга, която проучвахме преди 2 години в съседство на улица "Калоян", тя стига чак до Римски терми. Ако това е така, значи става дума за една и съща внушителна сграда, външната й стена е около 200 метра. Такава е работната версия, но това могат да бъдат и 2 различни сгради, ориентирани по един и същ начин. Това е голяма обществена постройка, а не жилище на богат гражданин на Одесос. Вероятно сградата е част от обществената архитектура на Одесос.

Сграда на ул.

Част от разкритата сграда на ул. „Йоан Екзарх“

Сграда на ул.

- Докога трябва да приключат археологическите проучвания?

- Нямаме срок. Ще бъде назначена комисия от Министерство на културата, която ще даде становище какво ще се прави оттук нататък с този обект. Нашата задача е да го разкрием максимално или поне във вид, в който може да се прецени каква да е бъдещата му съдба. Чакаме всеки момент да бъде спусната заповед за комисия. При нормални ситуации това става в рамките на седмица. Общото мнение е, че голяма част от това, което сме разкрили, ще бъде запазено, тъй като може да бъде експонирано. Това, което е неизползваемо, не може да бъде запазено в бъдеще. Става въпрос за една пещ за печене на керамика, която частично разкрихме и съответно изгребахме, а части от деформирани съдове прибрахме. Така че това, което може да бъде запазено, ще бъде включено в рамките на бъдещата нова сграда, ще се намира в някой от приземните етажи. Това е въпрос на решение на комисията и на собствениците на новата сграда, но важното е да се запази в този вид, в който се разкрива в момента и с минимални корекции. Има конструктивни изисквания за бъдещата сграда, които трябва да бъдат спазени. Даваме си сметка, че това, което разкриваме в момента, е правено според стандартите на хора, живели преди 1700 години, а съвременните изисквания са различни.

- В Гръцката махала във Варна изобилства от подобни паметници…

- Така е, това е най-обитаваната част на Варна през вековете. Тук има живот в продължение на 2700 години, от 700 г. пр. Хр. и нататък.

- Ако собственик на къща случайно се натъкне на подобни останки, длъжен ли е да уведоми археолозите?

- Няма вариант, при който, ако някой копае в мазата си и попадне на такива останки, да му се събори къщата или да се отправят претенции към него. В тази част на града, при копаенето на кладенци, са попадали на антични сгради, но в повечето случаи са били заравяни. Когато обаче се извършват мащабни изкопни дейности за строеж или промяна в инфраструктурата, от Министерство на културата се издава предписание, в което се казва, че всякакви инвестиционни проекти се съгласуват с министерството след извършено археологическо проучване и в зависимост от резултатите от него.

- В такива случаи на археолозите се отваря работа. Доволни ли сте от това?

- Петдесет на петдесет. От една страна това е работа за нас, от друга ангажимент. Досега този обект е бил опазен от природата, от земята, но тепърва трябва да го пазят хората и ние малко или много сме ангажирани с това. В такива случаи винаги има субективен елемент. Всеки се стреми нещата да се развият добре и за паметника, и за инвеститора. Ако го оставим в това състояние, в което е сега, при изкопните работи, мястото ще се превърне в сметище, както бе станало с епископската базилика, открита на улица "Хан Крум" или преди с малките Римски теми. Ако обектът не се покрие, е обречен да бъде унищожен от хората и природата. Не говоря за строители и предприемачи, а изобщо за хората.  

Римски терми на Одесос

Римските терми на Одесос

- Възможно ли е сградата, която проучвате, да е имала връзка с Римски терми?

- Имахме и такава версия, защото са строени по едно и също време. Римски терми са пример за крупно строителство, което е било не само местна, а държавна задача. Възможно е по това време в Одесос да е извършено мащабно строителство и на други сгради. Една от версиите касае водоснабдяването на Римски терми, защото това е на практика една огромна баня, която трябва да има много обилно водоснабдяване и някъде в района трябва да има и водохранилище, което да поеме необходимото количество вода, за да захранва баните. Това е засега непотвърдена хипотеза. 

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: