Banner Top
 

Библиотечни и културни специалисти ще се обучават дистанционно

Публикувана на: 06.02.2013
1 снимка

Дистанционното обучение намира все по-голямо приложение и в библиотечно-информационните науки. В следващите 2 години Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) ще обучава дистанционно магистри.

Проектът "Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство" се финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" със сумата от 415 249,11 лева, съобщиха от УниБИТ. Ще се обучават магистри по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство, както и настоящите студенти. Предвижда се организирането на 4 семинара в Бургас, Благоевград, Велико Търново и София, на които ще се представи проектът.

Целта е да се създаде звено за дистанционно обучение към Факултета по библиотекознание и културно наследство, което заедно с Центъра за дистанционно обучение и Центъра за продължаващо обучение в УниБИТ ще бъдат част от цялостна стратегия за приложение на е-форми за дистанционно обучение от катедрите "Библиотечни науки", "Библиотечен мениджмънт", "Книга и общество" и "Културно-историческо наследство". В подкрепа на образователната и изследователската дейност се създават "Е-библиотека по библиотечно-информационни науки, комуникации и културно наследство" и е-хранилище на курсови работи и магистърски тези, бъдещ общ депозит на УниБИТ.

Проектът предлага нови възможности за обучение и преквалификация и на специалисти с висше образование от други области, както и на лица със специални образователни потребности.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: