Място за Вашата реклама!

 

Варненски учени вървят по пътя към световна награда

Публикувана на: 11.09.2011
2 снимки

Научният проект на проф. Кирил Тенекеджиев от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров” във Варна и доц. Красимир Колев от Семейвайския медицински университет в Будапеща, OTKA 83023 "Нови пътища на тромболизата, базирани на ензими”, е сред десетте, представени в списанието Projects, в брой, посветен на унгарските достижения в науката.

Специалният брой е публикуван в чест на унгарското председателстване на Европейския съюз. Сред представените там десет унгарски научноизследователски проекти, на първо място по научно качество, потенциал и актуалност е представен проектът на екипа Колев-Тенекеджиев. Красимир Колев, ръководител на проекта, е хемостазиолог, доктор на медицинските науки и доцент в Семейвайския медицински университет. Той работи в научен екип с доктора на техническите науки професор Кирил Тенекеджиев от ВВМУ "Н. Й Вапцаров” във Варна - градът, в който са родени и двамата видни учени.

Екипът Колев-Тенекеджиев работи по проблемите на биохимичното моделиране от 1994 г. Постигнатите от тях резултати в сферата на ензимологията на кръвосъсирването се състоят в превеждането на химичните събития в кръвта на езика на математиката. Съчетаването на биологични и математически модели довежда до разкриване на неподозирани взаимовръзки между кръвни клетки и молекули, които могат да се използват при ензимното атакуване на кръвосъсиреците, причинители на острия сърдечен инфаркт и инсулт. Характерът на изследванията се обуславя и от интердисциплинарните знания на двамата учени – доц. Колев има отлична математическа подготовка, а проф. Тенекеджиев е навлязъл дълбоко в сферата на ензимологията. Това им позволява да общуват на "разбираем език” в изследванията си. Общата постановка на създаваните от екипа модели, както и провеждането на биохимичните експерименти, са задача на доц. Колев, а математическото им описание се прави от проф. Тенекеджиев, чийто научен екип във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров” подпомага и програмната им реализация. Достиженията на екипа са публикувани в едни от най-престижните научни списания в света като Blood (с импакт фактор на 10), Journal of Biological Chemistry (с импакт фактор над 7), Journal of Thrombosis and Haemostasis (с импакт фактор над 5) и други.

Достиженията на двамата българи вече се радват и на добра институционална подкрепа. Двете научни институции, в които работят изследователите – Семелвайския медицински университет и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров”, са в преговори по сключване на дългосрочно двустранно споразумение за научно сътрудничество и академичен обмен.

Ясната идея, че правилното изучаване на биохимичните процеси в човешкото тяло, в частност тези на кръвосъсирването, изисква построяването и използването на правдоподобни математически модели, не е единственото, което прави от доц. Колев и проф. Тенекеджиев много успешен научен екип. Основата на плодотворното им сътрудничество датира от ученическите години в Първа езикова гимназия във Варна, чиито випускници са двамата видни учени. Тяхното приятелство се изгражда в гимназиалните им години и не е засенчено от силната амбиция и стремеж към знания, за което свидетелстват и присъдените им златни медали от гимназията. Поради изключителните си способности във всички изучавани предмети, доц. Колев печели прозвището "Шефа” сред съученици и приятели, с което те и днес се обръщат към него. Независимо от различните пътища, по които поемат двамата – единият към сферата на медицината в Унгария, а другият – към сферата на машинното инженерство в България, науката успява вече 17 години да събира отново двамата колеги и приятели – болния "Левскар" доц. Колев и болния "Ливърпулец" проф. Тенекеджиев, в предизвикателни интердисциплинарни научни начинания.

Доц. Красимир Колев е доктор на медицинските науки и завежда отдел "Хемостаза” в Института по биохимия на Семейвайския медицински университет в Будапеща. Бил е на специализация в Mayo Clinic, носител е на изследователската стипендия Bolyai. Автор е на множество публикации в реферирани научни списания и престижни конференции. От тях 43 статии са с общ импакт фактор от 145 и близо 500 цитирания. Изследванията му са в сферата на кръвосъсирването, и по-конкретно в ензимните процеси, които стимулират разграждането и предотвратяват новото образуване на тромби в кръвта, които са основен причинител на сърдечен инфаркт сред хората. Доц. Колев е син на известния варненски професор по икономика Николай Колев. Завършва медицина през 1988 г. в Семелвайския медицински университет и скоро след дипломирането си започва своята научна кариера под ръководството на световноизвестния унгарски биохимик проф. Раймунд Махович, чиято школа наследява и развива днес. В свободното си време доц. Колев се занимава с градинарство и туризъм, интересува се от футбол и цени добрите вина, които препоръчва и на своите студенти като част от превенцията на атеросклерозата.

Проф. Кирил Тенекеджиев работи във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров” във Варна. Брат е на известната наша актриса, певица и продуцент Деси Тенекеджиева. Той е доктор на техническите науки и е изградил авторитет сред научната ни общественост с изследванията и резултатите си в сферата на математиката на рационалността и количествения анализ на решения. Едно от значимите му постижения е създадената от него теория за размито-рационален анализ на решенията, която цели да представи в количествени мерки истинските предпочитания, ценностна система, отношение към риска и очаквания за бъдещето на хората при избор на действия в несигурни условия. Наред с тези си изследвания, проф. Тенекеджиев има достижения в сферата на математическото моделиране на реални процеси и симулационното моделиране. Публикувал е над 170 труда, като 19 от статиите му имат общ импакт фактор 60 и над 200 цитирания. През 2003 г. е гост-изследовател в Обединения изследователски център на Европейския съюз в Испра, Италия, а през 2007 г. печели престижна стипендия на фондация "Фулбрайт”. Наред с науката, Кирил Тенекеджиев е голям почитател на спорта, бивш национален състезател по водна топка, а под давление на сестра си дори участва във видеоклипа към хита й с Миро "Когато всичко свърши”.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: