Място за Вашата реклама!

 

Градският живот в Русе през социализма в книгата „Албумът на КОХУ. 1967“

Публикувана на: 22.01.2015
1 снимка

Какво представлява русенското предприятие "Културен отдих и художествена украса" (КОХУ) от 1967 г. подробно описва книгата "Албумът на КОХУ. 1967". Тя представя публичния градски живот от времето на социализма и начините на организация на забавления и тържества, наричани тогава "мероприятия".

 

Албумът на русенското предприятие "Културен отдих и художествена украса" от 1967 г. е документ, който присъства фототипно в изданието и е основа за визуално-антропологичен прочит на миналото.

Градско предприятие "Културен отдих и художествена украса" в Русе е основано през 1960 г., за да организира почивките, културните развлечения и увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за увеселителните съоръжения в Младежкия парк, плажовете и плаващия басейн; организира екскурзии в страната; организира забави, ревюта; изработва плакати, портрети на партийни и държавни лидери, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време на тържества - манифестации. Важен момент в албума е провеждането на Деветия Карнавал от 1967 г., тъй като за пръв път в организацията му са приложени нови подходи, които го превръщат в особено успешен и в следващите си издания, поради което Карнавалът оставя следи в градската памет.

Начините за достигане до предпочитани аудитории - младежки и работнически, са разнообразни: естраден концерт, забавни концерти с жива музика, скечове, певци, танци, джаз концерт, модно ревю на тоалети, конкурс за хармонично спортно тяло, ритуал при бракосъчетаване, изложби на обзавеждане на домакинство.

Музиката винаги е била социален стратификатор, а за младежките аудитории тя е знак за себепредставяне. Музиката е инструмент за овладяване на свободното време и забавленията на младите хора, обвързана е с танци и стил на живот. Младите хора от 60-те години на ХХ век и в двете части на Европа имат пари и време за удоволствия много повече от когато и да е преди това, а също и желание да харчат времето и парите си, като се забавляват групово, в общност. Отминалите следвоенни лишения и новите възможности за забавления, които се изявяват публично от младото поколение в различен стил, се осмислят от управляващите не като генерационен сблъсък, а като идеологически.

Тъкмо в периода на изграждане на "новия човек" на времето, проявите на различия и инакомислие в идеологизираната среда на социалистическото всекидневие, биват възприемани като опасност, на която се отвръща със забрани и ограничения. Фокусът на противодействието през 60-те е върху "упадъчната" западна музика, както и върху "неестетичния" танц Туист.

Разказът, който разгръща албумът на КОХУ, безалтернативно посочва правилните форми на забавление, поведение и стандарт на живот. Той описва пропагандните дейности на управляващите, които целят овладяване на празничността и всекидневието.

Опитът да се спрем на дейността КОХУ, представена визуално и в спомени, е резултат от интереса към историята на идеологическото моделиране на всекидневния живот през социализма. Този интерес позволява да се отбележат нови елементи в отношенията между управляващите и различните социални групи, сред които се откроява особеното отношение ("грижа") към младежта, в която се провиждат бъдещите убедени "жители" на комунизма.

Въведението на книгата е от проф. Иван Еленков, културолог в Софийския университет, който поставя темата за КОХУ в по-широкия контекст на появата на систематично разработвани идеологизирани гледища за "културен живот", стоящи в основата на новите идеологически модели на всекидневен живот у нас през социализма.

Представянето на настоящия албум пред публика е част от процеса на проучване и споделяне на знанието на общото ни минало. Албумът на КОХУ е свидетелство, което съдържа в себе си „духа на епохата“, но в същото време е инструмент за разбиране на миналото - онова минало, което днес ни прави такива, каквито сме.

Автори на книгата са доц. д-р Николай Ненов и д-р Диляна Иванова.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: