Място за Вашата реклама!

 

За две книги на Петко Абушев

Публикувана на: 17.09.2016
1 снимка

Животът на всички ни среща с много хора, но рядко се случва някои от тях да са ярки с присъствието си. Един такъв човек имам честта да познавам - Петко Абушев. Роден е в с. Ситово, Силистренско, учител по образование, краевед и общественик. Бил е директор на местната гимназия, а също и кмет на селото, в което е роден. Понастоящем живее във Варна.

Като пенсионер започва да се занимава с писане предимно на поезия. В последните 10 години той издава редица стихосбирки. Неведнъж е казвал, че пише за живота по начина, по който го усеща. Вярата, надеждата, любовта, красивото, преклонението пред родното място, семейството, ценностите, самотата са част от мотивите, залегнали в поезията. Всяко едно от произведенията е провокирано от случващото се в живота на автора.

През 2015 г. излязоха от печат 2 книги на Петко Абушев - "Моят свят" и "Родословно дърво на Джелепови-Аркалиеви с корени в град Котел". Първата, "Моят свят", представлява своеобразна антология, където намират място едни от неговите емблематични стихотворения през годините. Те са отражение на мислите, чувствата и преживяванията на автора и пленяват читателя, защото от тях струи откровение.

***

Съдбата бе добра и ми дари

приятели, жена, деца добри.

В годините, изминали до днес,

запазих име, достойнство и чест.

***

При равносметката за обичта

спокойно чакам старостта,

знам, че обичта се заслужава -

щастлив е този, който обич дава.                                    

Из "Равносметка"

Втората книга е изследване на големия котленски род Джелепови-Аркалиеви, към който по майчина линия принадлежи Петко Абушев. Целта на изследването е да се направи родословно дърво на база спомените, предавани от поколение на поколение, от една страна, и на допълнителните проучвания и библиографски справки, от друга. Интересен момент от книгата е връзката на рода Аркалиеви с този на Г. С. Раковски. Въпреки някои от различията в датировката на събитията, от направените задълбочени проучвания по спомени на родственици, краевевди и изследователи като Петър Чолов, д-р Киселков, проф. Н. Трайков става ясно, че такава връзка съществува.

Този опит за родословно дърво е един пример как трябва да се съхранява родовата памет, как да се предава от поколение на поколение родовата история. Авторът счита това за свой дълг. Според него "не може да същесвува привързаност към родната земя и изконните човешки ценности без спомена за рода, защото той съдържа неписани правила за лично и обществено поведение".

От моя дядо още знам,

че в неговия род голям,

когато се роди дете,

започва празник да тече.

***

А в родословното дърво

отреждат място най-добро:

да стане клон непоклатим

от мълнии непоразим!                                   

Из "Родословно дърво" на П. Абушев

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: