Banner Top
 

Конкурс за ученици за литература и рисунка, посветен на Иван Вазов

Публикувана на: 23.09.2015

Национален граждански форум "Българка" обявява конкурс за ученици от І до ХІІ клас за литература и рисунка, посветени на Иван Вазов. Срокът за представяне на конкурсните работи е от 1 до 30 октомври 2015 г.

Темите на конкурса са свързани с творчеството на Иван Вазов по повод 165-годишнината от рождението му, която се чества през 2015 година.

Конкурсът е в 3 раздела: литературна творба за ученици от І до VІІ клас; литературна творба за ученици от VІІІ до ХІІ клас и конкурс за рисунка от от І до ХІІ клас.

Темата на литературния конкурс за ученици от І до VІІ клас е "Планината" или "Песента на планината" (за есе, стихотворение). Темата на литературния конкурс за ученици от VІІІ до ХІІ клас е "Вечните песни". Темата на конкурса за рисунка е "Планината" или "Песента на планината".

Литературните произведения трябва да са в обем до 3 стандартни печатни страници (Word 97-2003). Един участник може да представи до 2 произведения. Ако се изпращат по пощата, те трябва да са в 2 екземпляра.

Рисунките трябва да са с формат 35 / 50 см. (темпера, пастел, акварел). Един участник може да представи до 2 рисунки.

Изпратените произведения се придружават с данни за участника: тема на конкурса; селище (град, село, област); трите имена, клас, възраст; точен пощенски адрес телефон за връзка и е-mail; училище; школа, студио, ателие и преподавател / ръководител (име, телефон, е-mail). Данните се изписват четливо в началото на първата страница на литературните творби и на обратната страна на рисунките.

Произведенията се изпращат на адрес: Национален граждански форум "Българка", бул. "Васил Левски" № 108, София - 1504 или е-mail bulgarka@bulgarka.org, в периода 1 - 30 октомври 2015 г.

Присъждат се: първа, втора, трета награда и поощрения в трите конкурса.

Повече информация в сайта на Национален граждански форум "Българка".

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: