Място за Вашата реклама!

 

Ново антропологично изследване анализира близкото социалистическо минало на Русе

Публикувана на: 19.12.2012
1 снимка

Визуални разкази от албумите на наши съвременници, интервюта с  44 русенци, както и множество публикувани спомени на хора от Русе – това е фактологичната основа на проучването на Диляна Иванова "Житейски разкази за всекидневието на социалистическия град (По примера на град Русе)".

Научен ръководител на Диляна Иванова е директорът на Регионалния исторически музей в Русе доц. д-р Николай Ненов. Изследването, в обем от 550 страници, от които основният текст на дисертацията е 300 страници, бе представено на 19 декември пред научно жури към Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. След направените рецензии, становища и отговори, научното жури присъди Образователната и научна степен "доктор" на Диляна Иванова. Председател на научното жури бе проф. д.ф.н. Албена Георгиева.

Текстът на Диляна Иванова се фокусира върху неразработвани проблеми, каквито са темите за всекидневието и празниците през социализма в индустриалния град. Поставила си за цел да предложи подход за изследване на социалистическото всекидневие в Русе през призмата на микроисторията, Диляна Иванова се съсредоточава върху представите на обикновените граждани и осмисляните от тях промени в обществото, държавата и икономиката, както и перспективите за собственото им съществуване. Чрез този подход се търси формиране на биографии, които описват не само индивидуални житейски парадигми, а и своеобразния профил на Русе през социализма.

След проучванията на Светлана Тончева и Деница Анчева, трудът на Диляна Иванова е третата дисертация в сферата на антропологията, разработена с фокус върху Русе.

Диляна Иванова е завършила Великотърновския университет, работила е в Русенския музей, а в последните години и във Field Museum – Чикаго.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: