Място за Вашата реклама!

 

„АртЕкстремно“ – творчески до краен предел

Публикувана на: 31.03.2013

Да постигнем успех с визуални средства, но без да следваме шаблоните на вече утъпкани пътеки. Колко "екстремно" може да звучи това начинание, след като започнем да действаме, а не просто разсъждаваме какво може и трябва да направим?

"АртЕкстремно" е платформа за хора, които се занимават с визуални и други изкуства и осъзнават, че непрекъснатото развитие и комуникацията са разковничето на успеха. За инициативата разказват Анатолий Радев и Дария Василева (Андари), организатори на семинарите "Творчески и успешни", които засега се провеждат веднъж месечно, само във Варна.    

Защо "АртЕкстремно"?

"АртЕкстремно" е "творчески до краен предел". Това е изкуството да изживеем творчески живота си, като го споделяме с другите и прибавяме стойности в техния живот, които те да предадат на онези, които идват след тях. "АртЕкстремно" е животът на Андари. Средата и подходът са творчески, а вътрешната нагласа и действие за правене на нещата са екстремни. Да дадеш най-доброто, на което си способен, да минеш отвъд своите възможности, за да постигнеш целта си, това е изкуството за разгръщане истинската същност на човека в творческо действие.

В тази връзка "АртЕкстремно" е концепция, въплътена в различни форми със същото име. Основно ядро е изложбата "АртЕкстремно". Творческата платформа е синтез на среда, умения, творчество и комуникация, съдържаща реална и интерактивна част и осигуряваща общуване, споделяне и преживяване в отговор на изложбата.

Школата за концептуално и визуално изкуство "АртЕкстремно" възстановява приемствеността и предаването на умения - процес, който е загубен след 1944 г. с настъпилите промени. Школата има за цел да обучава, като развива скритите латентни способности на човека и ги превръща в творчески умения. Осигурява на участниците възможност за себеизразяване и развитие.

Концептуално изкуство и лекторите

Концепция – това е идея, идеята сама по себе си, а концептуално изкуство е свободата да изразиш идеята в конкретна творба, серия от творби или друг визуален образ. Това е цялостният процес на изразяване на идеята от вътрешния свят до слизането й в материален образ в готова творба.

Усилията ни са насочени към хармония и синтез. Залогът е завръщане към свободата и вътрешна идейност, която носим като деца, отразена и изразена в детските ни представи, която губим с налагането на социални шаблони в обществото. Ограничаването на нашия свободен вътрешен свят и съграждането на клетки от наложени понятия и представи води до загуба на най-ценното – широтата на вътрешния кръгозор. Затова пътят е чрез творческо мислене, подкрепено с умения да се възстанови вътрешната хармония и равновесие, да се осмисли вътрешното богатство, стремежа на човек е да бъде насочен към постоянно себеразвитие и споделяне.

Лекторите, които каним в обучителните курсове, са действащи автори, утвърдени личности в областта на съвременното изкуство и психологията. Те са постигнали успех на базата на своите творчески възможности, чрез които внасят допълнително в живота на другите хора живот. Това са свободни в мисленето и начина на изразяване личности, които със своята вътрешна светлина осветяват пространството на всички около тях.

Регионално и надрегионално в изкуството

Енциклопедия "Британика" дефинира изкуството като "използването на умения и въображение в създаването на естетически обекти, среди или преживявания, които могат да бъдат споделяни с други хора". Важното е изкуството да има своя собствена среда, в която зрителят да наблюдава и участва. Регионално и надрегионално изкуство – всъщност това е изкуство, в което присъства отражение на средата, която ни заобикаля, носеща определена историческа информация. Това е само отправна точна в "АртЕкстремно" пътешествието, повод да се обърнем към самите нас, за да започнем своето движение навътре към своите забравени творчески способности.

Работим за това регионалното изкуство да стане със своите ценности и историческа информация основа, върху която се гради и добавя, за да бъде  надрегионално и интернационално. Съвременното визуално изкуство трябва да има история, защото то не съществува откъснато от другите изкуства, а се появява на базата на настъпили промени (технологични, социални и други). То трябва да има съдържание, да поражда насока на мислене, да очертава възможности за развитие на база нашата вътрешна нагласа.

Очаквайте още информация за концепцията, лекторите и семинарите.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: