Banner Top
 

Проф. Александър Поплилов - приноси в българската култура

Публикувана на: 24.04.2016

Повече от половин век със своите живописни и графични произведения той е водеща творческа личност в съвременната българска визуална култура. Неговите творби са достойни  образци за времето, в което живее и твори. Изкуството му е обзорен поглед върху миналото и настоящето на България, с търсене на националната специфика в жанровете на портрета и пейзажа.

Неговият принос в изкуството на книгата е в областта на графичния дизайн и изкуството на илюстрацията, свързани с изданията на съвременната българска литература на ХХ в.  В областта на изкуството на българската илюстрация той създава нова концепция за многоцветни книги за деца, като илюстрира над 40 заглавия от български и чуждестранни писатели. Образите му се отличават с точна психологическа характеристика, с използване на пестеливи средства и ярко изявена типизация. В тях се налагат индивидуалния прочит при образната трактовка и силен емоционален заряд.

Политическите, обществено-социалните и културни плакати на Александър Поплилов се превръщат в емблематични идейни образци на своето време. Плакатното му изкуство, свързано с политически събития – първите избори, бригадирското движение, националните празници, войната в Корея, Октомврийската реворюция в Русия, трудовия героизъм, преустройството, свидетелстват за постулатите на социалистическия реализъм в българското изкуство след средата на 50-те години  на ХХ в.

Художник Александър Поплилов

Христо Смирненски, нарисуван от Александър Поплилов

Във всички жанрове и видове на приложната графика той има своите приноси – пощенски марки, юбилейни монети, медали, значки, етикети, гербове, знамена.

Майстор на Кирилския шрифт, той е създател на динамичния раздвижен скоропис. Автор е на внедрен в полиграфията блоков шрифт.

Голям е приносът му в пространствените оформления на българските палати в международните панаири, с което полага началото на пространствения дизайн у нас. Автор е на монографична книга за творчеството на проф. Георги Петров - изтъкнат български художник, оформител и пръв ръководител на ателието по пространствено оформление в Академията.

Преподавател по плакат и приложна графика в Художествената академия в София, той има стотици възпитаници, които разнасят славата на българския плакат в чужбина и на школата на проф. Александър Поплилов.

Равни достойнства имат и приносите на проф. Поплилов в неговите кавалетни, приложни и монументални произведения, в неповторимите му беседи и ежедневни творчески напътствия към студентите си. Всичко това е оценено от съвременниците му като една висококаратна сплав от мъдра творческа изповед и безпределно човеколюбие, осъществено върху стотиците, а може би и хиляди платна, графични листове, плакати, илюстрации и книги. Във всички форми на една много широка  дидактична и организаторска дейност, проф. Поплилов е вложил много енергия, сили и мярка. Неговите намеси са били с ясна и етична насоченост. Трезвост в мисленето, съчетана с широта на възгледите са характерни белези на този род обществена изява на художника.

Забележителни за творческата му личност и таланта му са неговият универсализъм и затова се смята за уникално явление в нашия художествен живот, работещ във всички жанрове на съвременното българско изкуство. Последователен и активен  създател на принципи и норми за провеждане на високи академични изисквания в учебния процес. Проф. Поплилов с право се счита за баща на българската съвременна плакатна школа. Той е безспорен неин ръководител, а тя е доказала своето място в световното изкуство. Присъствието на Професора в Художествената академия оставя трайна диря в нейната история. Тя е в неговото слово, в делата му, в огромното и разнообразното творчество, в незаменимият му принос в изкуството на плаката и книгооформлението и не на последно място в човешкото му обяние и духовна щедрост.

Васил Левски, нарисуван от Александър Поплилов

Васил Левски, нарисуван от Александър Поплилов

За него проф. Владислав Паскалев казва, че той е художник с ярки и разностранни творчески прояви в художествената практика и теория. Приносът му в графичната култура на свъременната българска книга може да се проследи в три направления: като един от най-изтъкнатите и активни творци на съвременния български шрифт, особено на рисуваните, художeствени шрифтове. Това негово творчество е пръснато в стотици книги, вестници, списания, проникнало е дълбоко и днес влияе със своите идеи. Художникът е много находчив и изобретателен майсто на шрифта. Всяка изписана дума той превръща в проблем за развитие на шрифтовата форма.

Илюстраторското творчество на Поплилов оставя също ярка следа в съвременното развитие на този жанр в българското изкуство. Художникът илюстрира детски книги и книги за възрастни, които са наситени с жив рисунък, българска образност и колорит. В областта на оформлението на книгата налага високи критерии. Рядко е артистичното умение на Поплилов да съчетае рисунка и шрифт в едно цяло. Създадената от него библиотека "Избрани романи" е гръбнакът на българското книгоиздаване.

Проф. Александър Поплилов Йончев е роден на 13 май 1916 г. в гр. Кула. Учи в местната гимназия и завършва средното си образование в Трета Софийска образцова гимназия. През 1940 г. завършва "Декоративно изкуство" при проф. Дечко Узунов в Художествената академия в София. Работи заедно с Александър Жендов и Борис Ангелушев в състава на пропагандната рота към войнишките полкове във финалната фаза на Втората световна война. Създава множество рисунки и плакати за фронтовите многотиражки, рисува окопите на бойната линия на фронта. Александър Поплилов създава серия експресивни графики с военна тематика, с които участва в изложбата "Фронт и тил".

От 1940 дo 1946 г. е художник на свободна практика. Участва активно в творческия живот на Съюза на българските художници. След 1944 г. е постоянен член на Управителния съвет и заема различни административни длъжности в него. От 1946 до 1949 г. е художник към издателство "Народна младеж". От 1952 до 1983 г. е преподавател, доцент и професор в Художествената академия. Завежда катедра "Графика" и "Промишлени форми". Ректор на Художествената академия (ВИИИ "Николай Павлович") от 27. 06. 1962 г. до 15. 07. 1966 г.

Обществената му дейност е с участие в различни експертни съвети на СБХ, специалист към Държавната комисия и съвета на Държавно обединение "Българска книга", съвета на Министерството на пощите в България и др. Проф. Александър Поплилов многократно е председател и член на международни и национални журита на изложби и конкурси.

**

За 100-годишнината от рождението на Александър Поплилов (1916-2001) Художествена галерия "Борис Георгиев" - Варна, представя изложба "Учителят", в която са показани 60 произведения. Това е дарението с плакати и графики за фонда на галерията, направено от съпругата на художника, г-жа Малина Поплилова през 2015 г. Към тях са представени и живописни творби - портрети и пейзажи от фондовете на галериите в Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, портрет на проф. Поплилов от неговата ученичка Селма Тодорова и един пейзаж от колекцията на арх. Станчо Веков и Виолета Тончева.

Изложбата може да се види до 18 май 2016 г.

loading...
Loading

Подобни статии

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: